Skip to main content

Eerste Naturehood wijk in Nederland

Maanwijk is de eerste Naturehood wijk in Nederland, het resultaat van samenwerking van Heijmans, Earthwatch Europe, De Groene Belevenis en de gemeente Leusden. Het idee van Naturehood is dat buurtbewoners de effecten van natuur in de wijk meten door middel van ‘bugerwetenschap’. Dat betekent dat iedereen kan helpen data te verzamelen aan de hand van eenvoudige methodes. Die data worden gebruikt om te onderzoeken hoe een nieuwbouwwijk kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en milieu. 

 

Naturehood

Samen met projectontwikkelaar Heijmans, gemeente Leusden, De Groene Belevenis en een ontwerpbureau hebben de bewoners van Maanwijk in 2021 een inrichtingsplan gemaakt voor de gemeenschappelijke tuinen en zônes. Dat bestond uit verschillende type bomen en hagen, waterbeplanting en watergangen voor betere waterkwaliteit en voorzieningen voor insecten, egels en vogels zoals nestkasten en groene daken op bergingen en schuren. 

Dertig Leusdenaren zijn nu aan de slag gegaan als ‘buurtwetenschapper’ in Maanwijk. Samen met onderzoekers van Earthwatch en vrijwilligers van De Groene Belevenis deden ze bodemmetingen.  Met hulp van een eenvoudige meetkit en speciale app verzamelden ze gegevens over bodemsoort, het aantal regenwormen en hoe snel het regenwater wegstroomt.  

Via een infographic worden de inzichten op een later moment gedeeld met de bewoners en betrokken partijen. Zo leren buurtbewoners over de stand van de natuur in hun wijk en worden tegelijk data verzameld die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Webinar

Op 4 juli organiseert de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Stichting Steenbreek een webinar voor gemeenten over de samenwerking met Heijmans en De Groene Belevenis. Kijk voor meer informatie op de agenda van GDO of Steenbreek

 

Meer weten?

Lees het volledige artikel op de website van de Leusder Krant 

Bron: Leusder Krant