Skip to main content

Factsheet over KPI’s voor biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte

Grondgebruikers hebben veel invloed op de biodiversiteit. Door maatregelen te nemen kunnen zij de fysieke omgeving verbeteren, zodat er meer planten en dieren kunnen leven. Om er zeker van te zijn dat hun inzet ook echt leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om deze te monitoren én vast te stellen hoe zulke maatregelen de biodiversiteit beïnvloeden. Het Deltaplan ontwikkelt daarom KPI’s voor het monitoren van biodiversiteit in de openbare ruimte. Daarnaast heeft het Deltaplan een factsheet over dit onderwerp opgesteld.

 

In de factsheet wordt uitgelegd wat KPI’s zijn en hoe je ermee kunt sturen op prestaties voor biodiversiteit. Daarnaast wordt ingegaan op het ontwikkelen van KPI’s voor biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte door de werkgroep Monitoring van het Deltaplan.

Ga naar de factsheet