Werken aan biodiversiteitsherstel: It Heidenskip (deel 4)

Door Ysbrand Galama en Jitske Draijer

In maart 2020 won ons project It Heidenskip de Samen voor Biodiversiteitsprijs! In het project werken we met een netwerk van dorpelingen, boeren en burgers en samenwerkende partijen van it Fûgelweb samen aan een bloemrijk en open landschap in Friesland waar insecten en weidevogels zich thuis voelen. Het doel van dit project is het maken van sterke weidevogelverbindingen in het dorp. Dit doen we door de totale omgeving van het dorp It Heidenskip geschikt te maken voor weidevogels, door kleine en grote weidevogelgebieden met elkaar te verbinden. Onze droom: in 2025 is er genoeg ruimte voor weidevogels om op te groeien, zijn er meer insecten en de leeuwerik is terug als broedvogel.

 

Project It Heidenskip is een van de winnaars van de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Deze prijs waardeert projecten waarin boeren en particulieren samenwerken aan het herstel van biodiversiteit. Op 5 maart 2020, tijdens de Partner- en Supporterdag van het Deltaplan, ontvingen de twee prijswinnaars elk een cheque van €25.000 om hun projectideeën te realiseren.

 

We zijn een jaar verder, een corona-jaar waarin veel gebeurd is, waarin beperkingen waren, maar waarin we ook veel voor de natuur en de biodiversiteit in it Heidenskip hebben kunnen doen dankzij het winnen van de Samen voor Biodiversiteitsprijs 2020.

page1image21177920

Winter 2020/2021

Het was een mooie winter met een paar dagen kou en ijs, zo hebben we schaatsend op het ijs kunnen genieten van o.a. de Wolvetinte. Daarnaast leverde het prachtige plaatjes op. Ook is het ijs nuttig gebruikt om het eilandje voor de vogels op de Wolvetinte te voorzien van nieuw grind. Nu ligt het eilandje er weer prachtig bij voor het komende broedseizoen.

 

Afgelopen jaar

Het afgelopen jaar hebben we veel kunnen doen, zoals..

  • DAM | Van het gewonnen geldbedrag hebben we in 2020  veel doen aan waterbeheer in it  Heidenskip en ook in buurdorp Nijhuzum. Er zijn op verschillende plekken dammen geplaatst bij al bestaande of nieuwe plasdrassen. Hiermee kan het water nog beter geregeld worden, wat ten gunste komt aan de weidevogels.
  • PLASDRAS | We hebben ook kunnen bijdragen aan de aanleg van 3 nieuwe plasdrassen in it Heidenskip, ruim 11 hectare grond is nu voor weidevogels geschikter gemaakt. Het effect van deze plasdrassen zullen we de komende jaren ontdekken. Maar een erg mooie ontwikkeling is het zeker.
  • BLOEMRIJK | Op vele plaatsen zijn boeren en burgers gestimuleerd bloemrijke mengels te zaaien. Tot nu toe is 3 kilometer landbouwgrond aan de walkant ingezaaid. Zo ontstaat er door het dorp een bloemenlint voor insecten. En het is een mooi gezicht, meer kleur langs de kant van de weg.

  

De dam, plasdras en ingezaaide bloemen

 

Veldleeuwerik in It Heidenskip

De Ljurk (de veldleeuwerik), hij klinkt en hij klinkt hier in it Heidenskip steeds vaker hoog aan de blauwe lucht en daar worden we wel heel blij van! Luister hier naar de veldleeuwerik in It Heidenskip.

Luister naar de veldleeuwerik

 

Doel

Het beschreven doel - de veldleeuwerik terug en grutto’s behouden - dat is een ongelofelijk moeilijke opgave, waarvoor eigenlijk de hele landbouw en landbeheer moet worden aangepast. Maar met de riemen die we nu hebben roeien we wel vooruit. Het is niet alleen maar toeval dat we dit jaar al 5 broedparen veldleeuwerik hebben op 2 locaties met beheerlanden. Geweldig om deze vogels te horen zingen, ze waren zo lang niet te horen.

 

Kemphanen en (IJslandse) grutto's in It Heidenskip

 

Op de hoogte blijven?

Op social media vertellen we regelmatig over het wel en wee in it Heidenskip en omstreken van de natuur, het landschap en de gebruikers. Via Facebook en Twitter kunt u alle berichten vinden waarop we vertellen en laten zien hoe de vogels het op dit moment doen in it Heidenskip. Ook willen we onze Heidenskipster boeren en burgers (en iedereen van elders) hiermee inspireren en laten zien wat er zoals gebeurt in de weilanden van het dorp.

Neem gerust een kijkje en like ons!