Skip to main content

Kennis- en netwerkbijeenkomst 'Landschapselementen voor biodiversiteitsherstel'

Bedankt voor uw interesse in de kennis- en netwerkbijeenkomst 'Landschapselementen voor Biodiversiteit'. Ondertussen hebben we het maximale aantal deelnemers bereikt en is de aanmelding gesloten. Hou de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in de gaten voor een verslag van deze middag.

In september 2022 hebben we vanuit het Deltaplan het Aanvalsplan Landschap gelanceerd, met als doel de realisatie van 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied. Inmiddels is deze doelstelling verankerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De provincies werken dit nu uit in hun provinciale programma's. 

Op de bijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wat verstaan we onder landschapselementen en wat is hun waarde voor het landelijk gebied?
  • Hoe kunnen we landschapselementen monitoren?
  • Hoe gaan we de landschapselementen financieren, vanuit publieke en private bronnen?
  • Wat levert het op voor boeren en andere grondbeheerders?
  • Hoe gaan we met elkaar meer landschapselementen in de praktijk realiseren en wat is daarvoor nodig?

De dag zal bestaan uit een plenaire sessie met daarnaast ook verschillende deelsessies over de rol van provincies, gemeenten, waterschappen, landschapsbeheerders en landeigenaren. We sluiten de middag af met een gezellige borrel.  

 

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 juni van 13:00 tot 17:00 uur in Akoesticum te Ede. De locatie ligt op 5 minuten lopen vanaf station Ede-Wageningen en heeft ook eigen parkeergelegenheid.