Kennissessie bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen

Onze partner HAS Hogeschool organiseert op maandag 4 juli in samenwerking met partner Provincie Noord-Brabant een digitale kennissessie over bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen.

Vier belangrijke en actuele thema’s waaraan HAS Hogeschool door middel van praktijkgericht onderzoek een bijdrage levert. Deze digitale kennissessie wordt live opgenomen in de studio op het provinciehuis van Provincie Noord-Brabant. We nodigen je van harte uit om hier digitaal aan deel te nemen.

Ik meld me aan

 

Programma

14.00 uur Welkom en opening
                 Dagvoorzitter Marjo Baeten, HAS Hogeschool, Patricia de Cocq, directeur cluster Natuur & Leefomgeving, HAS Hogeschool en Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart, Provincie Noord-Brabant
14.15 uur Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem, lector Judith van de Mortel
  Bodem is het fundament voor een duurzame toekomst!
14.35 uur Innovatieve Biomonitoring, lector Margje Voeten.
  Herstel van biodiversiteit is noodzakelijk voor een gezonde en duurzame leefomgeving, maar hoe effectief zijn de maatregelen?
14.55 uur

 

Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw, lector Daan Groot

Hoe kan een nieuw samenspel tussen overheid, boeren, markt en keten leiden tot een natuurinclusieve landbouw met een gezond verdienvermogen.

 
15.15 uur

 

Klimaatrobuuste landschappen, lector Ellen Weerman.

Veerkrachtige, klimaatrobuuste landschappen: kansen voor herstel biodiversiteit, waterkwaliteit en verbindingen landbouw-natuur.

 
15.25 uur Afsluiting en uitnodiging verdiepende bijeenkomsten
15.30 uur Einde bijeenkomst

 

Deze middag wordt gezamenlijk georganiseerd door de lectoraten Innovatieve Biomonitoring, Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem, Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw. Aan de hand van deze onderzoeksprogramma’s legt HAS Hogeschool op maatschappelijk relevante thema’s de verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Tijdens deze middag komen ook studenten aan bod die binnen deze onderzoeksprogramma’s relevant onderzoek hebben gedaan.

We horen graag of je aanwezig bent bij de digitale kennissessie.

 

Verdiepende bijeenkomsten

Naast deze digitale kennissessie worden ook verdiepende bijeenkomsten georganiseerd, waarin de verschillende studententeams in afzonderlijke presentaties dieper ingaan op hun resultaten. Hiervoor kunt u zich apart aanmelden.

Thema dagdelen
Datum Thema Digitaal/fysiek Aanmelden

Dinsdag 28 juni 11.00-12.00

 

Living Lab Bollenstreek Fysiek E-mail aan a.schaap@has.nl
HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, 1A.16 – 1A.17

Dinsdag 5 juli 14.00-17.00

 

Verdienvermogen Natuurinclusieve landbouw Fysiek https://forms.office.com/r/TJPxsYSDrr
 Locatie volgt

Dinsdag 5 juli 13.00-16.00

 

Duurzaam bodembeheer Digitaal Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
 

Woensdag 6 juli 10.00-12.00

 

Biodiversiteit en monitoring Digitaal Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
 

Woensdag 6 juli 10.00-12.00

 

Duurzaam bosbeheer Hybride https://forms.office.com/r/zUUwzESKJp
HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221

Donderdag 7 juli 14.00-16.00

 

Klimaatrobuuste landschappen Hybride https://forms.office.com/r/SQKPZDZQ55
HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221
Has hogeschool