Skip to main content

Kick-off NWA-programma ‘Delta Labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’

Drie Delta Labs (ook wel living labs genoemd) gaan samen aan de slag binnen het NWA-programma over het herstel van biodiversiteit. Naast het onderzoek binnen hun eigen living labs, vormen alle 47 betrokken partijen ook één overkoepelend consortium, gecoördineerd door Hans de Kroon. Met dit consortium gaan ze onderzoeken hoe de onderzoeksresultaten van de living labs in het landelijk gebied kunnen worden vertaald naar handvatten voor actie op nationaal niveau.

Afgelopen maandag vond de kick-off van het programma plaats, waar onze voorzitter Louise Vet met verschillende gasten in gesprek ging. Een van de sprekers was Minister Carola Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), die het belang van dit programma voor het verder verbinden van landbouw en natuur toelichtte. Daarnaast werd het Delta Labs principe in combinatie met biodiversiteitsherstel toegelicht. Ook deelden experts uit wetenschap en praktijk hun ambities voor het programma. Bekijk hieronder de opname van de kick-off.