LNV en IPO omarmen Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Nederland Natuurpositief, dat is waar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de gezamenlijke provincies de komende jaren voor gaan. Dit betekent dat natuur niet alleen binnen natuurgebieden versterkt wordt, maar overal. In steden, op het platteland en in de grote wateren. Deze ambitie werd op 2 oktober 2019 tijdens de Natuurtop in Groningen gepresenteerd. 

 

Verandering nodig
Onze natuur staat onder druk. Het klimaat verandert, de biodiversiteit daalt en toonaangevende dieren verdwijnen uit het zicht. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) luidde dit voorjaar de noodklok. De verslechterende situatie werd benadrukt door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verandering is nodig om het tij te keren. Daarom zetten minister Schouten (LNV) en de gezamenlijke provincies – aanvullend op de opgaven uit het Natuurpact – in op een nieuwe natuurambitie: Nederland Natuurpositief.

 

Samen voor biodiversiteit
Onze voorzitter Louise Vet ging het gesprek aan over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in DWDD-setting. Gedeputeerde Drenth, voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland, gaf het belang van biodiversiteit aan: “Natuur is de basis voor ons bestaan. Mens en economie zijn afhankelijk van de natuurlijke leefomgeving en de producten en diensten die deze levert. Maar het gaat niet goed met die natuur. Het is tijd om er anders mee om te gaan. Nederland staat voor grote opgaven. En op deze opgaven moet het herstel van biodiversiteit meeliften. Want als we dat niet doen, dan is de uitwerking van die opgaven niet toekomstbestendig. Natuurlijke oplossingen zijn van grote waarde voor de opgaven: een biodiverse landbouw kan tegen een stootje en bij het opwarmen van de aarde houdt natuur onze steden koel en onze voeten droog. De urgentie, de noodzaak en de aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel past hier naadloos bij. Daarom hebben de gezamenlijke provincies en het Ministerie van LNV deze beweging vandaag ook omarmt. Samen gaan we aan de slag.”

 

LNV wordt publiek partner
Het ministerie van LNV kondigde aan publiek partner te worden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: ”Natuur en landbouw moeten hand in hand gaan. Dat is de basis van kringlooplandbouw en onmisbaar voor onze voedselproductie”. Het ministerie was al betrokken bij het Deltaplan, onder meer voor het opzetten van Delta Labs en het uitwisselen van kennis. Die samenwerking krijgt nu ook een formele status.

De bloem die het ‘samen voor biodiversiteit’ symboliseert, werd ondertekend door het IPO, LNV en Louise Vet.

 

Videoboodschap van minister Schouten
Afsluitend werd een door Carola Schouten ingesproken videoboodschap getoond, waarin ze het Deltaplan Biodiversiteitsherstel aanhaalde: ‘’Goed om te zien dat de maatschappelijke veldtocht voor soortenrijkdom, beter bekend als het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, met volle kracht vooruitgaat’’.

Carola Schouten

Als Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn we verheugd met het nieuwe (publieke) partnerschap en de openlijke steun vanuit het IPO en het ministerie van LNV. Deze samenwerking brengt ons een stap dichter bij biodiversiteitsherstel in Nederland!

Van de gezamenlijke natuurambitie is een filmpje gemaakt. Dit vind je hier.