LNV maakt werk van biodiversiteit en wordt publiek partner

Op 7 oktober 2019 verscheen de brief aan de Tweede Kamer ‘Appreciatie IPBES-rapport en aankondiging interdepartementaal programma Versterken Biodiversiteit’ van minister van landbouw Carola Schouten. In deze brief vertelt de minister wat er al gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel. Daarnaast geeft ze aan dat ze samen met provincies, andere ministeries en verschillende partijen een ambitieus natuurbeleid wil ontwikkelen.

 

Samen voor biodiversiteit
In de brief besteedt Schouten aandacht aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Naast alle acties die al lopen bij het ministerie van LNV, zal LNV vanaf 2020 een partnerschap met het Deltaplan biodiversiteitsherstel aangaan om biodiversiteit in Nederland te herstellen: “Als officieel publiek partner van het Deltaplan ga ik vanaf 2020 een meerjarig partnerschap aan om samen biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren’’, aldus de minister die dit doet in het kader van haar visie op Kringlooplandbouw en bijbehorend realisatieplan.

 

Programma Versterken Biodiversiteit
Ook kondigt Schouten het programma Versterken Biodiversiteit aan. Dit programma is bedoeld voor de rijksoverheid, de provincies en mogelijk ook andere overheden (bijvoorbeeld waterschappen of gemeentes). De Nationale Uitvoeringsagenda die hoort bij de gezamenlijke natuurambitie van het ministerie van LNV en de provincies wordt opgenomen in dit programma. Ook neemt LNV de acties die voortkomen uit het overleg tussen de ministeries en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hierin mee.

 

Lees de volledige brief hier.

Foto: Rijksoverheid