Skip to main content

Maak kennis met nieuw bestuurslid Jelle de Jong

Dagelijks in verbinding met natuur

Jelle de Jong is op 22 juni 2022 aangetreden als algemeen bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Als directeur-bestuurder van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) heeft hij veel ervaring met communicatie en activatie en we zijn dan ook enorm blij dat hij het bestuur komt versterken!

Jelle bracht zijn jeugd midden in de natuur door, als boerenzoon uit een dorpje in Friesland. Zijn professionele carrière begon in het bedrijfsleven maar na enkele jaren besloot Jelle zijn hoofd en hart te volgen en zich in te zetten voor de bescherming van natuur in ons land. Dertien jaar geleden begon hij bij IVN, een bloeiende organisatie met de missie om mens en natuur op dagelijkse basis weer met elkaar te verbinden. Van kinderen op de kinderopvang tot ouderen in een verpleegtehuis en medewerkers op een bedrijventerrein.

 

Natuur in de harten van mensen

Op de vraag waarom Jelle en IVN zo veel belang hechten aan biodiversiteitsherstel antwoordt hij dat we als mens steeds meer weten over de natuur: ‘’We leren over kringlopen en soortenrijkdom. Ecosystemen die samenhangen en hierdoor een zekere robuustheid vormen. We weten dat natuur zich kan herstellen, maar ook kwetsbaar is, denk aan droogte en andere tegenslagen. Vanuit natuurbeleving valt hier meer over te leren: je begrijpt dan steeds beter dat diversiteit essentieel is voor de robuustheid en weerbaarheid van het hele systeem. En als je de natuur in de harten van mensen brengt, is dat de beste bescherming.”

 

Systeemverandering

De visie waarmee Jelle aansluit bij het bestuur van het Deltaplan is om bij te dragen aan systeemverandering. Hier zit Jelle zijn oorspronkelijke bevlogenheid. “Neem nu de landbouwgrond in Nederland, die zo’n zestig procent van de Nederlandse grond beslaat. In dit systeem is een kanteling nodig, met realistische verdienmodellen.”

 

De mens centraal

Maar de belangrijkste bijdrage die Jelle vanuit zijn functie bij het IVN hoopt te leveren aan het Deltaplan is het centraal stellen van de mens. ‘’Het is belangrijk dat de natuur voor grotere groepen mensen laagdrempelig dichtbij huis is. Hiervoor is een accent nodig op stedelijke vergroening. Denk hierbij aan infrastructuur, het vergroenen van bedrijventerreinen maar ook huizen en schoolpleinen.’’ 

Daarnaast streeft Jelle ernaar om mensen echt goed mee te nemen in wat er gebeurt met de natuur in ons land: ‘’Wat betekent landbouw voor natuur en waterkwaliteit en hoe staat dit in verbinding met ons vervoer (auto, vliegtuig) en onze industrie? We moeten ons weer onderdeel van het geheel gaan voelen en de verhalen juist vertellen. Hier is een gemeenschappelijke strategie voor nodig. ‘’

 

Bijdrage aan het bestuur

Naast een gemeenschappelijke strategie stipt Jelle ook het belang van focus aan. ‘’Het is een valkuil om te veel tegelijk te willen doen. Een ambitieuze doelstelling is heel goed! Maar het is belangrijk om alle partijen in een keten betrokken te krijgen bij een beweging. Het is mooi om te zien dat al zo veel partijen zich aansluiten en aanmelden. Zo’n grote groep die aangeeft: We vinden dit belangrijk en we willen hier samen aan werken.”

Een gemeenschappelijke noemer verwacht Jelle zeker te vinden in het bestuur van het Deltaplan. De verschillende geledingen zijn hier vertegenwoordigd en hij hoopt eraan bij te dragen dat het actiepotentieel optimaal benut kan worden op de vlakken waar men het met elkaar eens is. “We zitten nu midden in de beweging, het is heel hoopvol om te zien dat zoveel partijen hier de schouders onder willen zetten.’