Skip to main content

Meer biodiversiteit op en rond sportaccommodaties mogelijk

De biodiversiteit in Nederland neemt zorgwekkend af. Hoog tijd om het tij te keren, overal waar dat maar mogelijk is. Op en rond sportaccommodaties bijvoorbeeld. Onze partner VHG daagt beheerders, bestuurders en eigenaren van sportaccommodaties, vrijwilligers en gemeenten uit om de biodiversiteit op en rond sportaccommodaties met minstens 30% te verhogen! Dit kan al met eenvoudige ingrepen (quick wins). Deze staan - samen met praktische tips en inspirerende voorbeelden - vermeld in de greenpaper die VHG heeft ontwikkeld. 

 

Nederland telt ruim 300 vierkante kilometer aan sportterreinen. Deze liggen voornamelijk binnen de bebouwde kom, waar de druk op de schaarse openbare ruimte groot is. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er 40% tekort is aan groene recreatiemogelijkheden in de omgeving. Te midden van al het steen en asfalt is een sportpark met een groen karakter dus van onschatbare waarde. Groenprofessionals kunnen helpen om dat te realiseren. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor andere uitdagingen zoals wateroverlast, hittestress, droogte. Bovendien bevordert een groene omgeving de gezondheid van mensen.

Wil je als groenprofessional de beheerders van sportaccommodaties en gemeenten adviseren over groene oplossingen voor gezonde, natuurinclusieve sportaccommodaties? Download dan nu de greenpaper met praktische tips en inspirerende voorbeelden.

Download de greenpaper