Naar een Agenda Natuurinclusief

Op 26 november maakten het ministerie van LNV, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL, op één na allen partner van het Deltaplan, de online aftrap voor de Agenda Natuurinclusief. In een webinar dachten ruim 100 deelnemers uit het maatschappelijk middenveld mee over de vraag: wat moet er in deze agenda komen te staan?

 

E-zine Agenda Natuurinclusief

In navolging van het webinar is een e-zine samengesteld waarin je na kunt lezen wat de oogst van deze brainstorm is, evenals de visie van enkele sprekers.

Lees het E-zine