Skip to main content

Resultaten onderzoek Beelden van Biodiversiteit

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel onwetendheid. Bijna twee derde van Nederland weet namelijk niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Na uitleg vindt 4 van de 5 Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen. Bijna een derde vindt dat er dringend verandering moet komen en bijna een kwart zegt biodiversiteit mee te laten wegen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Slechts een op de vier zegt te weten wat te doen om biodiversiteit te beschermen. Dat terwijl bijna 3 van de 5 Nederlanders zegt iets te kunnen en willen doen om biodiversiteit te beschermen.

 

Dit en meer blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel onder ruim 1.200 Nederlanders. Het onderzoek is de aanloop naar de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ die dinsdag 13 oktober op TV van start gaat.

Ga naar het onderzoek

 

Kennis over biodiversiteit nodig

Prof. Dr. Louise Vet, hoogleraar ecologie Wageningen Universiteit, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW): “Met de campagne ‘Maak Grijs Groener’ willen wij vertellen wat biodiversiteit is, laten zien wat je kunt doen om het te beschermen en roepen we alle inwoners van Nederland op om de biodiversiteit een handje te helpen. Dat de campagne hard nodig is, bewijst dit onderzoek eens te meer. Als we uitleggen wat biodiversiteit is dan vindt bijna iedereen het ontzettend belangrijk. Maar het is voor velen een onbegrepen begrip. Het onderzoek vertelt ons ook dat mensen die weten wat biodiversiteit is, meer betrokken zijn. Er is dus veel winst te behalen.”

 

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Desgevraagd zegt een derde van de respondenten dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het in op de vijfde plek van grote (verkiezings-) onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, een onderwerp dat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen die gaan over het welzijn van onze aarde erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt.”

 

Hoe bijdrage leveren aan biodiversiteit?

Bijna 75 procent van alle Nederlanders weet niet hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, dat terwijl 6 op de 10 zegt iets te willen en kunnen doen. Een bijdrage leveren aan het herstel kan op allerlei manieren. Iedereen kan klein beginnen en aanpassingen doen in de tuin of het balkon. Of het juist groter aanpakken door in de straat of buurt aan de slag te gaan. Ook bedrijven, scholen en gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Een greep uit de vele mogelijkheden:

  1. Gebruik geen onkruidverdelger in je tuin, maar trek onkruid het liefst met de hand uit of gebruik een borstel. 
  2. Hang een nestkastje voor vleermuizen of een insectenhotel voor bijen en insecten op.
  3. Maak van je tuinafval een composthoop.
  4. Plant inheemse planten en bloemen in gazons of perkjes bij je in de straat of buurt.
  5. Bedrijven en burgers kunnen groene daken aanleggen en gemeenten openbare ruimtes biodiverser maken.
  6. Leg een tiny forest aan en zorg voor ervoor dat vogels, bijen, kleine zoogdieren en mensen een fijne plek hebben.

Ga voor meer tips naar www.maakgrijsgroener.nl

Ga naar het onderzoek