Skip to main content

Paardenhouders gezocht voor biodiversiteitsonderzoek

Een nieuw onderzoek roept paardeneigenaren met paarden aan huis uit heel Nederland op om actief te helpen met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de paardensector. Hiervoor kunnen paardeneigenaren op hun eigen erf in de rol van onderzoeker kruipen.

Dit is mogelijk omdat biodiversiteit zich al goed laat bepalen door het aantal verschillende (kleine) landschapselementen te tellen, bijvoorbeeld het aantal bomen, blijvende rommelhoeken, heggen of nestkasten. Het onderzoek ‘Paard & Natuur aan huis’ wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport van lector Inga Wolframm aan Hogeschool Van Hall Larenstein, in samenwerking met Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer, Federatie Paardrijden Gehandicapten en EquInnoLab.

 

Belang van biodiversiteit bij paardenhouders

Het beschermen van de natuur is belangrijker dan ooit. Daarom zet de Nederlandse overheid de komende jaren groots in op het verbeteren van de biodiversiteit in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). “Op de minimaal 81.000 plekken waar in Nederland paarden gehouden worden schatten we in dat er al sprake is van een behoorlijke biodiversiteit” schetst dr. Inga Wolframm. “Maar om dat goed te onderbouwen hebben we de hulp van particulieren met paarden aan huis en natuurlijk paardenbedrijven nodig. Samen met hen willen we de aanwezige biodiversiteit in kaart brengen en kijken waar uitbreiding verder mogelijk is.”

 

Vragenlijst

Deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd om de verscheidenheid en aantallen van kleine landschapselementen op het eigen erf te verkennen en de bevindingen via een online formulier door te geven. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en vraagt geen specialistische kennis. De vragenlijst is te vinden via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/paardennatuur.

 

Partners

Het onderzoek ‘Paard & Natuur aan huis’ wordt ondersteund door Provincie Gelderland, Stichting SBNL Natuurfonds, Outdoor Gelderland, Doderm B.V., Equilin B.V., Venhorst Fourage en Landschap Erfgoed Utrecht.