Presentatie Aanvalsplan Landschap

Met gepaste trots presenteert Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op 28 september a.s. het Aanvalsplan Landschap. Het doel is om op 10% van het landelijk gebied landschapselementen te realiseren. 

Onze voorzitter Louise Vet, zal in Nieuwspoort het Aanvalsplan overhandigen aan Christianne van der Wal (Minister voor Natuur en Stikstof), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en namens het IPO Hagar Roijackers (gedeputeerde bij de provincie Brabant) en Huib van Essen (gedeputeerde bij de provincie Utrecht). 

Met dit Aanvalsplan willen we een significante bijdrage leveren aan het halen van onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit (Vogel en Habitatrichtlijn), de klimaatopgave (Parijs) en schoon water (Kaderrichtlijn Water). Het Aanvalsplan wil ook een bijdrage leveren aan natuurinclusieve landbouw door maatschappelijke diensten te belonen.

Daarnaast willen we de landschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap vergroten om werken, wonen en recreëren in Nederland nog veel aantrekkelijker te maken.  Om al deze redenen is het Aanvalsplan ook onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
 

Ga naar de uitnodiging