Skip to main content

Samen voor biodiversiteit

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we elke dag aan onze missie: een biodiverser en groener Nederland. 

 

Als Deltaplan zoeken we heel bewust de verbinding met uiteenlopende stakeholders, van boeren, natuurorganisatie en bedrijven tot kennisinstellingen en overheden. We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen het verschil kunnen maken. Dit is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Daarbij vinden wij het uitsluiten van organisaties die nog belangrijke stappen moeten zetten juist niet bijdragen aan de oplossing. Onze inzet is alle betrokken partijen te inspireren en samen met hen aan de slag te gaan om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. Partner zijn van het Deltaplan is niet vrijblijvend. We vragen van al onze partners een concreet commitment voor biodiversiteitsherstel af te geven en toetsen de uitvoering hiervan in de praktijk.

 

Samen aan de slag

Verwijzend naar de Zembla-uitzending van 25 maart jl. willen we benadrukken dat we onverminderd doorgaan met ons werk voor biodiversiteitsherstel in Nederland, mét alle partners die samen met ons het verschil kunnen maken. Zo hebben we onlangs het Aanvalsplan Landschapselementen gepubliceerd dat we nu met alle betrokken partijen gaan uitvoeren. Daarnaast lanceerden we deze week de Biodiversiteitswijzer, onderdeel van onze publiekscampagne Maak Grijs Groener. Met deze Biodiversiteitswijzer bieden we burgers en andere partijen praktische handvaten om zelf bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. Ook zijn we met een aantal van onze partners aan de slag in het kader van het Europese LIFE IP programma All4Biodiversity om de kwaliteit van de natuur in en om onze Natura2000-gebieden te verhogen.  

 

Als stichting zijn we erop gericht om de wereld van morgen biodiverser en groener te maken. Dit doen we volgens onze filosofie doen-leren-beter doen. Daarmee gaan we door tot we de curve van biodiversiteitsverlies hebben omgebogen naar biodiversiteitsherstel.

  

Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@samenvoorbiodiversiteit.nl.