Sinterklaas brengt een ode aan de grond

Sinterklaas en Wereldbodemdag tegelijk in Nederland

Persbericht Living Lab Fryslan - Op 5 december staan beide thema’s tegelijkertijd centraal in Nederland. Wat heeft het één met het andere te maken? Het Sinterklaasfeest staat in het teken van het geven en krijgen van cadeaus. Wat misschien wel het grootste cadeau voor ons als samenleving is, is gezonde aarde. Want de grond onder onze voeten is het fundament van ons bestaan. De Sint brengt dit jaar dan ook een ode aan de grond uit.

 

De grond is de basis van waaruit alles groeit. Een gezonde bodem is dan ook essentieel voor het voortbestaan voor ons als mens. Veel boeren zijn al bezig om hun grond gezonder te maken en weer meer in lijn met de natuur hun bedrijf uit te oefenen. Natuurinclusieve landbouw noemen wij dat. Zij ervaren echter een kloof met het gros van de burgers / consumenten, die hun natuurinclusieve producten nog niet op waarde schat. Het is tijd om de waarde van gezonde grond volop in de schijnwerpers te zetten en ervoor te zorgen dat we er met elkaar meer duurzaam mee omgaan.

Nederland is groot geworden met een efficiënte landbouw, waarbij de grond efficiënt en met veel kunstmiddelen gezond werd gehouden. De laatste tijd is er dus sprake van een kentering waarbij de betekenis van een gezonde grond meer wordt gezocht in verduurzaming en samenwerken met de natuur. Ook in het kader van alle klimaatproblemen waarbij we oplossingen aan het onderzoeken zijn, kan grond van grote waarde zijn en een oplossing vormen. Denk aan CO2-slag, waterberging, biodiversiteit.

Om de waarde van grond onder een breder publiek dan alleen boeren bekend te maken, brengt de Sint dit jaar een Ode uit aan de Grond. Vanzelfsprekend in dichtvorm. Taal triggert; we proberen dan ook vanuit een andere invalshoek een groter publiek te bereiken. De aarde is het grootste cadeau dat ons is geschonken, we hebben het in bruikleen gekregen en moeten ervoor zorgen dat ook de generaties na ons hiervan kunnen leven. Laten wij er daarom goed op passen.

 

Video Sinterklaas brengt 'Ode aan de Grond'