Skip to main content

Infranatuur Themadag Natuurinclusief Werken

We nodigen u van harte uit voor de ‘Infranatuur Themadag Natuurinclusief werken’ op 30 maart 2023. 

Binnen de infrastructuur wordt natuurinclusief bouwen en werken steeds belangrijker. In de praktijk worstelen organisaties nog met onder andere draagvlak, ontwerp, uitvoering en aanbesteding om biodiversiteit mee te koppelen. Deze inspiratiedag gaat u daarbij helpen: veel facetten van natuurinclusief werken komen aan de orde. Na ontvangst met lunchbuffet wordt u in een plenaire start geïnspireerd met verhalen uit de praktijk. Vervolgens wordt in twee rondes met inspiratiesessies nader ingegaan op: 

  1. Borging van biodiversiteit in de organisatie (RHDHV);
  2. Aansluiten op het gebied (RWS);
  3. Instrumenten en impact (Vlinderstichting en Dura Vermeer);
  4. Biodiversiteit in de keten (Cascade).

Na afloop zullen we de dag origineel reflecteren en afsluiten met een netwerkborrel.

Tijdens de dag kunt u de kunstexpositie Biodiversiteit bewonderen. Deze bestaat uit kunstwerken over het thema Biodiversiteit en Natuurlijke systemen, gemaakt door medewerkers van Royal Haskoning-DHV. 

Ik meld me aan

 

Programma

 

12:00 uur
Inloop met lunchbuffet

13:00 uur
Opening door dagvoorzitter
Door Ronald Hiel, directeur projectbureau Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
13:10 uur
Infranatuur: een zichtbare verandering
Door Albert Vliegenthart, Vlinderstichting
 
13:25 uur
Biodivers bouwen 
Door Harwil de Jong, Heijmans
 
13:45 uur
Spannende biodiversiteitstransitie
Door Margriet Rouhof, TenneT

14:00 uur
Korte pauze 

14:30 uur
Inspiratieronde 1
 
15:20 uur
Inspiratieronde 2
 
16:10 uur
Plenaire reflectie
Door Daan Helming, domeintrekker Infranatuur bij Agenda Natuurinclusief
 
16:20 uur
Afsluiting
Door Harry Boeschoten, programmamanager Groene Metropool bij Staatsbosbeheer

16:30 uur
Netwerkborrel

 

Praktische informatie

Locatie:
Royal Haskoning-DHV
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort

Kosten en inschrijving
Geen, wel verplichte inschrijving via bovenstaande button. In verband met een maximaal aantal deelnemers graag z.s.m. opgeven.