Symposium Tijd voor Biodiversiteit

Save the date: 16 september 2021 vanaf 16.00 uur

Inzicht, handvatten en aanbevelingen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Voor de politiek, de samenleving en het bedrijfsleven om samen de nieuwe doelen voor biodiversiteitsherstel 2030 te halen. Wetenschappelijk onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol maar ook de samenwerking met de producenten en de handel. 

Het symposium is geïnitieerd door Naturalis, in samenwerking met de partners  IUCN NL,  Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland . Samen met andere organisaties uit de samenleving slaan zij de handen ineen om concrete stappen te zetten naar biodiversiteitsherstel. Plannen, gebundeld in de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit, hopen we tijdens het symposium aan te bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast zullen toonaangevende sprekers interessante inzichten bieden. Het is Tijd voor Biodiversiteit. Een leefbare wereld is een kwestie van kiezen. Een officiële uitnodiging, inclusief aanmeldformulier en het definitieve programma, volgt.