‘True Pricing’ voor een duurzaam voedselsysteem

Wat is de echte en eerlijke prijs van duurzame producten? Willy Baltussen (WUR) gaf in de werkgroep Verdienmodellen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een toelichting op de trajecten die spelen rondom True Pricing. Het uiteindelijke doel van deze projecten is het realiseren van een duurzaam voedselsysteem.

In de Publiek Private Samenwerking Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten (WUR) worden de externaliteiten van productie en consumptie van voedsel in beeld gebracht. Oftewel: welke aspecten moeten meegewogen worden? Het gaat dan om financiële, milieukundige en sociale aspecten. Daarbij wordt een indicatie gegeven dan de onderlinge belangrijkheid van de externaliteiten en worden trade offs tussen externaliteiten inzichtelijk. Deze PPS wordt eind van dit jaar afgerond.

In een andere PPS zijn 7 ‘marsroutes’ onderscheiden om met ‘echte prijzen’ te verduurzamen. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld een experiment in een Amsterdamse supermarkt om de ‘echte prijs’ te laten betalen. Vervolgvraag is daarbij nog wel op welke manier deze inkomsten vervolgens besteed kunnen worden. Binnen dit project is ook, aan de hand van een vijftal internationale casussen, verkend welke rol de overheid hierin kan hebben.  

Verschillende leden van de werkgroep zijn actief betrokken bij de PPS; de komende tijd wordt in klein comité verkend of de gezamenlijke taal die binnen deze PPS’en is ontwikkeld ook toegepast kan worden in de gebiedsgerichte benadering.  

Ga naar de presentatie

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.