Meld je aan voor webinar 'Aanvalsplan Landschapselementen'

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan delen wij graag met je tijdens een webinar op 11 maart aanstaande.

 

Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) lichten het Aanvalsplan toe. Linda Noorman (senior beleidsmedewerker Landschap) vertelt hoe de provincie Groningen in de komende 10 jaar een uitbreiding van 10% aan landschapselementen wil realiseren.

 

Overhandiging van aanvalsplan

Daarna zal Louise Vet het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO). Zij zullen vervolgens op het aanvalsplan reflecteren.

 

Aanmelden

Het webinar wordt op donderdag 11 maart 2021 live uitgezonden. We starten om 10.30 uur, de uitzending duurt tot 11.30 uur. Aanmelden kan door te klikken op onderstaande button.

Ik meld me aan