Skip to main content

Update project Innovatiefonds: ecologische damwanden voor meer biodiversiteit

Damwanden zijn onaantrekkelijk voor waterdieren. Ze bieden geen schuilmogelijkheden, voedsel of voortplantingsmogelijkheden. Hoewel het creëren van leefgebieden van groot belang is voor soorten om te overleven, slagen gemeenten en aannemers er vaak niet in om de juiste oplossing te vinden. Met minimale inspanningen en een geringe extra investering kunnen deze staalconstructies bijdragen aan een beter ecosysteem.

Project Takkenboskorven voor migrerende vissen is één van de 10 projecten die in 2021 een financiële bijdrage ontving uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

ReefSystems heeft een product ontwikkeld om met damwandinstallaties de biodiversiteit te stimuleren. In samenwerking met Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Hoogheem-raadschap de Stichtse Rijnlanden en Gemeente Utrecht is de verbeterde SPECTER (Sheet Pile Eco-Territorial Reinforcement) versie succesvol geïnstalleerd aan de Zeehaenkade in Utrecht. Diverse moerasplanten zijn getest met een overlevingspercentage van 100%! Deze planten filteren niet alleen het water en verbeteren de waterkwaliteit, maar creëren ook een groenere stad voor betere leefomstandigheden. Deze installatie creëert leefgebieden voor:

  • Onder water: vissen, macrofauna, algen
  • Boven water: vogels, bestuivers, insecten

Onder water trekken de twijgen algen, waterslakken en andere ongewervelde waterdieren aan die een voedselbron zijn voor vissen. Deze twijgen bieden ook veel schuilmogelijkheden voor jonge vissen tijdens de trek naar hun broedplaats. Deze duurzame methode om takjes te gebruiken om biodiversiteit te stimuleren wordt vaak toegepast door Rijkswaterstaat (zie projecten hier). 

 

Meer weten?

Ga dan naar de website van ReefSystems