Update werkgroep Kennis en Innovatie (08/21)

Op het gebied van biodiversiteit beschikken organisaties in Nederland over een enorme hoeveelheid kennis. Er komen echter grote uitdagingen op ons af op het terrein van biodiversiteitsherstel. Ook zijn er nog duidelijke hiaten in de kennis die we hebben van biodiversiteit, met name in hoe deze positief te beïnvloeden: van maatregelen, prestaties en indicatoren die succes meten tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst.

 

Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteitsherstel

Daarom wordt in het kader van de werkgroep Kennis, innovatie en educatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gewerkt aan een kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteitsherstel. Ontwikkeling en uitwisseling van kennis is namelijk van groot belang voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met deze kennisagenda willen wij, met behulp van het expertise van onze partners, inzichtelijk maken waar mogelijke hiaten in kennis zijn, wat de prioriteiten voor kennisontwikkeling zijn en welke innovatieopgaven er liggen op het gebied van biodiversiteitsherstel.

 

Deelsessies over focusgebieden

Om tot een integrale kennisagenda te komen, zijn er voor diverse focusgebieden (landbouw, openbare ruimte, gebouwde omgeving, natuur, bos, water, financiële sector) deelsessies georganiseerd met leden van de werkgroep en praktijkexperts. In de zomerperiode wordt door het programmabureau van het Deltaplan de volledige Kennis- en innovatieagenda opgesteld, in afstemming met de voorbereidende experts. In september zal het concept gereed zijn, waarna deelnemers van de bijeenkomsten én partners van het Deltaplan de mogelijkheid krijgen om input te leveren.

Meer weten? Bekijk dan de presentatie over het proces, inclusief een korte reflectie op de uitkomsten van de sessies tot nu toe. 

Ga naar de presentatie


Meer weten?

Meer weten over de werkgroep Kennis & Innovatie? Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.