Skip to main content

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Salland Biodivers

Salland Biodivers is een samenwerking tussen circa 50 burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, uit Broekland, Middel en de Elshof. In 2020 zaaiden zij samen zo’n 14.000 m2 bloemenmengsels in de tuin, op het erf en in het weiland. Burgers zagen daardoor dat veel boeren openstaan voor natuurvriendelijkere landbouw en dat dit zelfs ten gunste kan zijn van de bedrijfsvoering. Nu wil de groep aan de slag voor de lange termijn door het graven van gaten, waardoor er verschillende ecosystemen ontstaan. Hiermee brengt het projectteam biodiversiteit terug, maken ze mensen bewust én laten ze zien dat biodiversiteit ontzettend leuk is.

 

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

 

Graven voor biodiversiteit

Het is inmiddels een jaar geleden dat het project van start ging, daarom gaan wij op bezoek bij Guus Schutte, initiatiefnemer van het project. In deze video vertelt Guus over wat ze als groep doen om biodiversiteit te herstellen. ‘’Het basisidee is het graven van een gat. Daarbij komt grond vrij, en die houden we in de omgeving, zodat je op beperkte oppervlakte een microklimaat creëert.’’ Deze gaten worden uiteindelijk poelen en glooiingen, en brengen zo oorspronkelijke landschapselementen, ecosystemen en soorten terug.

Ook laat het project Salland Biodivers zien hoe je elkaar kunt inspireren om aan de slag te gaan voor biodiversiteit. Zo groef Guus 25 jaar geleden al een gat in zijn eigen land, onlangs volgde zijn buurman en samen met de projectgroep zijn er nu al 30 poelen gerealiseerd!

 

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Guus Schutte via contact@guusschuttehovenier.nl.