De transitie naar natuur-inclusieve landbouw. Wat is daarvoor nodig?

Zowel binnen als buiten Nederland klinkt steeds vaker de roep om een transitie naar een meer natuur-inclusieve landbouw. Zo’n transitie gaat over een systeemverandering.

Een systeemverandering kan in gang worden gezet door fundamentele aanpassing van wet- en regelgeving, de manier waarop onze ketens zijn ingericht, hoe onze markten werken en onze verwachtingen ten aanzien van de boer. Zo’n transitie of systeemverandering moet de boer de mogelijkheden bieden om te komen tot een meer natuur-inclusieve manier van boeren.

Er is veel bekend over wát er moet veranderen op systeemniveau, maar minder over wat er nodig is om systeemveranderingsprocessen in gang te zetten. Hens Runhaar Associate Professor van de Universiteit Utrecht en Visiting Professor van Wageningen University & Research onderscheidt in zijn paper 'Four Critical Conditions for Agroecological Transitions in Europe' een aantal cruciale condities om tot deze systeemverandering te komen, namelijk:

  1. Concrete doelen of maatregelen
  2. Maatschappelijke en politieke druk
  3. Een brede coalitie
  4. Instituties om de transitie te ondersteunen

Hij is tot de selectie van deze vier cruciale condities gekomen door de succesvolle systeemverandering ten gunste van de weidegang te vergelijken met de pogingen om de Nederlandse landbouw natuur-inclusiever te maken. 

Wil je weten wat de vier cruciale condities inhouden, dan kun je het hele artikel opvragen bij Hens Runhaar