Webinar 'Aan de slag met biodiversiteitsherstel'

Het gaat nog niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Als Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn we ervan overtuigd dat we samen (bedrijven, overheden, boeren, burgers, kennisinstellingen en natuurorganisaties) deze trend kunnen keren. Ook gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben vanwege hun grote invloed op de openbare ruimte, het maken van omgevingsbeleid en de samenwerking met inwoners en bedrijven namelijk veel mogelijkheden om de biodiversiteit te verbeteren. Graag nodigen wij uit voor een webinar om samen met u te bespreken wat gemeenten kunnen doen om biodiversiteit te versterken en hoe we dit vanuit het Deltaplan graag willen faciliteren.
 
Het webinar vindt plaats op donderdag 20 mei van 15.00 - 16.30 uur. Het webinar is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren bij gemeenten en partijen die nauw samenwerken met gemeenten op het thema biodiversiteit. 

Ik meld me aan

 

Het programma

15.00 uur  
Welkom
Door Ronald Hiel, directeur stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en facilitator van het webinar
 
15.05 uur 
De 5 succesfactoren voor biodiversiteitsherstel
Doel en acties van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Door Louise Vet, voorzitter stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
15.20 uur  
Samen optrekken voor biodiversiteitsherstel
Wat samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gemeenten kan bieden
Marcel Belt, Hoogheemraad Delfland en bestuurslid stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
15.35 uur  
Biodiversiteit vergroten in je gemeente: hoe pak je dat aan?
Bart Huckriede, landschapsregisseur bij de gemeente Sint Anthonis, legt uit hoe een plattelandsgemeente als Sint Anthonis werkt aan het vergroten van biodiversiteit.
Marloes Gout, duurzaamheidsadviseur bij de gemeente Rotterdam, licht toe hoe een grote stad als Rotterdam dit in de praktijk brengt.
 
16.10 uur 
Q&A met panel over de mogelijkheden voor gemeenten om biodiversiteit te versterken
Met o.a. Louise Vet, Diny Tubbing (beleidsadviseur Groen bij de gemeente Delft) en Nico Wissing (oprichter en eigenaar van NL Greenlabel). Tijdens deze panelsessie is er alle ruimte om via de chat vragen te stellen aan de panelleden.
 
16.30 uur 
Sluiting