Workshop 'KPI ontwikkeling voor biodiversiteit'

Om effectief te werken aan het realiseren van doelen voor biodiversiteitsherstel, is het belangrijk om boeren en andere grondgebruikers meer handelingsperspectief te bieden door te sturen op concrete langetermijndoelen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met een integrale benadering van deze doelen. Daarnaast is er de noodzaak om prestaties inzichtelijk, overzichtelijk en meetbaar te maken, zodat bijdragen van boeren en andere grondgebruikers (financieel) gewaardeerd kunnen worden.

Om dit alles mogelijk te maken, werkt het Deltaplan biodiversiteitsherstel aan de verdere ontwikkeling van een monitoringsystematiek met Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s). Maar wat is nou zo ‘n KPI? En hoe kom je tot een integrale set van KPI’s? Om toekomstige beloners en gebruikers meer inzicht te geven in het herstellen van biodiversiteit met behulp van KPI's, is door het Deltaplan een workshop 'KPI ontwikkeling voor biodiversiteit' gemaakt.

Na de vier volledig volle workshops in november en december, zal deze online workshop in de maanden januari en februari nog vier keer gegeven worden op de volgende data en tijden:

  • Dinsdag 25 januari, 15:00-17:00
  • Donderdag 3 februari, 13:00-15:00
  • Maandag 14 februari, 15:00-17:00
  • Dinsdag 22 februari, 13:00-15:00

 

Aanmelden

Vanaf nu kun je je per organisatie (alleen partners van het Deltaplan) aanmelden voor de workshop, met maximaal twee deelnemers per organisatie. Schrijf je snel in, want er is een beperkt aantal plekken voor de workshops!

Ik meld me aan