Aan de slag met KPI’s voor openbare ruimte en natuur

Monitoring is een van de succesfactoren van het Deltaplan. Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. De werkgroep Monitoring werkt aan de gestelde doelen van het thema. De werkgroep en kwam op dinsdag 7 juni weer bijeen, voor het eerst sinds Covid was dit een fysieke bijeenkomst in congresscentrum Anthropia in Driebergen-Zeist.

 

Activiteiten in 2022

Binnen de projectteams van de werkgroep Monitoring wordt gewerkt aan het samenbrengen van alle initiatieven op het gebied van biodiversiteit en landbouw. Daarnaast worden er KPI’s op het gebied van biodiversiteit voor openbare ruimte en natuur ontwikkeld. De concept KPI’s voor openbare ruimte en samen met de definitie van openbare ruimte, de gebruikers, de doelen en uitgangspunten van deze KPI’s werden tijdens deze bijeenkomst besproken.

Op het gebied van de KPI’s voor natuur is er gesproken over de aansluiting bij de al bestaande monitoringssystemen waaronder de SNL (subsidiestelsel natuur en landschap) systematiek. De komende maanden gaat de werkgroep aan de slag met de verdere uitwerking van de KPI’s voor de openbare ruimte en natuur.

 

Nationale Dashboard Biodiversiteit, KPI Database en monitoringstechnieken

Tijdens de bijeenkomst werden presentaties gegeven over lopende initiatieven op het gebied van monitoring. Marten Schoonman van Naturalis heeft iets vertelt over het project Nationale Dashboard Biodiversiteit, waar IUCN NL, Naturalis en diverse soortenorganisaties aan werken. Zina Broeksma van Naturalis presenteerde de inventarisatie van monitoringssystemen voor biodiversiteit wat geresulteerd heeft in de KPI-database. Toos van Noordwijk van Earthwatch presenteerde over diverse innovatieve monitoringstechnieken die Earthwatch, samen met o.a. HAS Hogeschool, inzetten in projecten. Veel projecten hebben een sterke citizen science component.

Bekijk hier de presentaties

 

In kaart brengen van initiatieven

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat er een grote verscheidenheid aan initiatieven is rondom KPI's (Kritische prestatie-indicatoren). Deze worden door zowel partners vanuit de werkgroep als door externe partijen gestart. Om inzicht in deze verschillende initiatieven te krijgen, is afgesproken dat we deze als werkgroep deze in kaart brengen én aan de slag gaan om deze initiatieven met elkaar te verbinden.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de werkgroep Monitoring of de afgelopen bijeenkomst? Neem dan contact op met Els Huizing via els@samenvoorbiodiversiteit.nl.