Skip to main content

Agenda Natuurinclusief 2.0 gepubliceerd

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.

Met Agenda 2.0 wil het Collectief Natuurinclusief de beweging naar een natuurinclusieve samenleving vergroten. De focus ligt daarbij op het versterken van de 70% niet beschermde natuur van Nederland waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren.

“Ik ben ontzettend trots op deze Agenda Natuurinclusief 2.0, want hier ligt écht wat. Natuurinclusief denken en doen moet het nieuwe normaal worden. In onder andere de bouw, in gezondheid, in het onderwijs, in de infrastructuur. Om dat te bereiken hebben we deze Agenda nodig.’’ aldus Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof tijdens het ontvangen van Agenda 2.0.

De Agenda 2.0 geeft inzicht in wat er al gebeurt en helpt prioriteiten te stellen voor de jaren 2024-2026. Vanuit tien publiek-private domeinen zijn er visies en strategieën ontwikkeld met inspirerende voorbeelden en actiepunten. Ook komen mogelijke investeringen aan bod. Op die manier laten groene koplopers uit de tien domeinen zien wat er allemaal mogelijk is om in korte tijd grote ambities te realiseren. Daarmee is dit document ambitieus, hoopvol en verbindend.

Groene koplopers

Dit document wordt aangeboden door groene koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en burgers. Zij werken samen om de beweging naar een natuurinclusieve samenleving te versterken en te versnellen. Stap voor stap verbindt, betrekt en activeert dit collectief publieke en private partijen zodat natuur uiteindelijk in alle sociale, economische en ruimtelijke keuzes integraal wordt meegenomen.

Klik hier om de Agenda 2.0 te bekijken of te downloaden.