Basiskwaliteit natuur als inhoudelijke handreiking voor gebiedsprocessen

De werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat verder uitwerken of Basiskwaliteit Natuur (BKN) gebruikt kan worden als inhoudelijke handreiking voor gebiedsprocessen. In januari gaf Koos Biesmeijer (Naturalis) een toelichting op BKN aan de werkgroep.

BKN beschrijft de condities die in een gebied nodig zijn om algemene soorten algemeen te houden. Het doel van BKN is om gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is, ‘lichtgroen’ te maken. Daarvoor wordt gekeken naar hydrologie; het areaal en connectiviteit; de dynamiek en diversiteit; de mogelijkheid om input nutriënten en chemie te verminderen; het herstel van biotische kwaliteit; en de aanpak van exoten. Er wordt dus gestuurd op condities om natuurkwaliteit te vergroten.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel vindt het belangrijk dat via gebiedsprocessen wordt gewerkt aan herstel van biodiversiteit. Een inhoudelijke handreiking kan partners die betrokken zijn in gebiedsprocessen meer inhoudelijke richting geven. 

 

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over Basiskwaliteit Natuur.