GEANNULEERD: Kennissessie werkgroep Draagvlak en gedeelde waarden

 

 

LET OP: deze kennissessie gaat NIET door i.v.m. ziekte van trainer

 

 

 

Op donderdag 30 juni van 13:00 - 18:00 uur (inclusief reistijd) vindt de kennissessie van de werkgroep Draagvlak en gedeelde waarden plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Tijdens de sessie staat het thema ‘gedragsverandering voor een duurzame wereld’ centraal, met focus op biodiversiteit en natuur. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 juni van 13:00 – 18:00 uur (inclusief reistijd). Leden van de werkgroepen communicatie van het Deltaplan en LIFE IP All4Biodiversity zijn ook voor deze sessie uitgenodigd.

 

Kennissessie gedragsverandering

Deze bijeenkomst is geen regulier werkgroepoverleg, maar een kennissessie met een externe spreker. We hebben een programma opgesteld rondom het thema ‘gedragsverandering voor een duurzame wereld’. Nick van Gaalen (strategisch adviseur gedragsverandering en communicatie, eigenaar van Boost Behaviour en voormalig adviseur bij de Dienst Publiek en Communicatie) is uitgenodigd om ons te inspireren en praktische handvaten te bieden voor ons dagelijks werk, als Deltaplan/All4Biodiversity en binnen partnerorganisaties.

 

Programma

14:00 uur:         Welkom door Carla/Corlissa

14:15 uur:         Introductie gedragskennis en CASI

14:45 uur:         Workshop: gedragsinterventies ontwerpen voor biodiversiteit

15:15 uur:         Pauze

15:25 uur:         Hervatten workshop

15:50 uur:         10 praktische tips + inbrengen eigen vraagstuk

16:15 uur:         Start rondleiding Cruydt-Hoeck

16:45 uur:         Afronding

 

Kleurrijke locatie

Adres: Abbendijk 6, Nijeberkoop

De bijeenkomst vindt plaats bij onze Deltaplan-partner Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden in Nijeberkoop, Friesland. Deze mooie locatie is de rit meer dan waard, want werkgroeplid Jasper zal tijdens deze middag een rondleiding geven over de kleurrijke velden van Cruydt-Hoeck. De sessie vindt plaats in het Cruydt-Lokaal, parkeren kan in het weiland tegenover deze zaal.

 

Aanwezigheid doorgeven

Partners en supporters zijn voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. Wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl. 

 

Werkgroep Draagvlak en Gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

Lees meer