Bijeenkomst werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking

Op vrijdag 24 juni van 09:45 - 13:15 uur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Gebiedsprocessen ontstaan echter niet spontaan en tegelijkertijd wordt in gebiedsprocessen niet altijd aandacht gegeven aan herstel van biodiversiteit. Cruciaal is dat biodiversiteit net als de andere duurzaamheidsthema’s een integraal onderdeel wordt van deze gebiedsprocessen. Vanuit het Deltaplan willen we verschillende tools en een training aanreiken om gebiedsprocessen te faciliteren. 

Lees meer