Bijeenkomst Werkgroep Coherente wet- en regelgeving

Op donderdag 4 maart van 10:00 - 12:0 uur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Coherente wet- en regelgeving plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Sanne Hooiveld via sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Werkgroep Coherente wet- en regelgeving

Een belangrijke succesfactor voor biodiversiteitsherstel is coherente (niet tegenstrijdige) wet- en regelgeving. Nog te vaak komt het voor dat wet- en regelgeving biodiversiteitsherstel in de weg staat. Daarom stimuleren wij wetgeving die:

  • bijdraagt aan biodiversiteitsherstel, door beheerders van de openbare ruimte en door boeren;
  • tegenstrijdige wetgeving op het gebied van milieu, natuur en klimaat uitbant;
  • en ecologische randvoorwaarden voor biodiversiteitsherstel verbetert.

Wij stellen prioriteiten op en brengen deze onder de aandacht bij (lokale, regionale of landelijke) overheden. Zo zorgen we samen voor dat wet- en regelgeving biodiversiteitsherstel niet ontmoedigt, maar juist stimuleert.

Lees meer