Bijeenkomst Werkgroep Draagvlak en Gedeelde waarden

Op vrijdag 1 oktober van 10:00 - 11:30 uur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Verdienmodellen plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Werkgroep Draagvlak en Gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

Lees meer