Bijeenkomst Werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking

Op donderdag 25 maart van 15:00 - 17:00 uur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Samenwerking tussen verschillende gebieden in Nederland is cruciaal, want biodiversiteit kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de wegbermen. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Daarom willen we vanaf 2022 dat 60% van de boeren samen met andere grondgebruikers werkt aan biodiversiteit op gebiedsniveau. En dat vanaf 2025 75% van de natuurgebieden onderdeel is van een gebiedsgerichte samenwerking. 

Lees meer