Projecten Duizend Bloemen en Hoopheggen planten met gemeente groen lint in Olst

Op 20 november jl. zijn project Duizend Bloemen, een initiatief van stichting Eetbaar Olst-Wijhe, project Hoopheggen en de gemeente Olst-Wijhe gestart met de aanleg van een biodivers, groen lint langs de zuidrand van Olst. Het lint wordt uiteindelijk 500 meter lang en zal dan een ecologische verbindingszone vormen tussen het Natura 2000-gebied langs de IJssel en de gordel van landgoederen ten oosten van Olst.

 

Projecten ‘Duizend Bloemen’ en ‘Hoopheggen’ zijn twee van de 18 projecten die in 2020 en 2021 een financiële bijdrage ontvingen uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

 

Lokale projecten werken samen voor biodiversiteit

De stichting Eetbaar Olst-Wijhe (EOW) zet zich in voor aanleg, behoud en herstel van biodiverse landschapselementen rondom het dorp Olst. Eind november startte een grote groep vrijwilligers van de stichting met de aanleg van een biodiverse, groene zone over een lengte van 500 meter langs de zuidrand van de bebouwde kom in Olst. Het lint bestaat uit gemengde hagen en bomen. Eerder was door lokale, agrarische vakmensen een totaal van 0,25 ha aan bloemrijke bermen ingezaaid.

De hagen kwamen er dankzij de inzet van Jantine Schinkelshoek en haar stichting Hoopheggen. In een dag tijd plantten de vrijwilligers ruim 1800 struiken en 26 bomen, een mix van inheemse soorten die veel in Salland voorkomen. Een deel hiervan produceert eetbare vruchten. Er werden onder meer elzen, zomereik, fladderiep en zwarte populier aangeplant – soorten die karakteristiek zijn voor het IJssellandschap.

 

   
Vrijwilligers aan de slag

 

Verbinding van habitats

Het is de bedoeling dat in vervolg op deze succesvolle actie verdere uitbreiding van het groene lint zal volgen. Zo zal er straks een ecologische verbindingszone ontstaan tussen het Natura 2000-gebied langs de IJssel en de gordel van landgoederen ten Oosten van de spoorlijn in Olst. Op die manier kunnen planten en dieren profiteren van een veilige, biodiverse corridor tussen twee belangrijke groene habitats. Ook is het groene lint is ook een stimulus voor de inwoners van Olst om te kunnen genieten van een natuurlijke overgang van de bebouwde kom naar het open agrarische landschap. 

 

Meer weten?

Ga dan naar de website van EOW (www.eetbaarolstwijhe.nl) of meld je aan voor de nieuwsbrief via bit.ly/EOWNieuws