Werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking brengt een bezoek aan Nationaal Park Weerribben-Wieden

Vrijdag 24 juni bracht de werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een bezoek aan het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Door middel van verschillende presentaties, discussies en een vaarexcursie hebben de werkgroepleden het prachtige gebied leren kennen. Ook hebben de leden kennis opgedaan over de verbinding van landbouw met de natuur- en klimaatopgaven in het gebied, de doorontwikkeling van massatoerisme naar kwaliteitstoerisme en het zoneringsconcept.

Het was een zeer leerzame, gezellige en inspirerende dag. Door te praten over de hiervoor benoemde onderwerpen, helpen de werkgroepleden elkaar in het vinden van ideeën om te werken aan biodiversiteit, de natuur- en klimaatopgaven. Ook werd de samenwerking gestimuleerd.

 

Inspirerende presentaties

De dag begon met een introductie van Alex Datema, bestuurslid, voorzitter van de werkgroep en voorzitter van partner BoerenNatuur. Daarna vertelde Jori Wolf, specialist natuur en landschap bij partner Nationale Parken Bureau, over onder andere het programma Nationale Parken en het model van landschapszonering. Dit model beschrijft de kernzone, bufferzone en ontwikkelzone. De kernzone is de ecologische motor; het brongebied voor biodiversiteit. De buffer- en ontwikkelzone dragen bij aan de veerkracht en de robuustheid van de kernzone.

Harold Viscaal, voorzitter van Nationaal Park Weerribben-Wieden, bracht de leden kennis bij over de doorontwikkeling van massatoerisme naar kwaliteitstoerisme. De toeristische drukte in het Nationaal Park bracht economisch voordeel, maar ook overlast voor de bewoners. Nu ligt de focus op de kwaliteit van het toerisme, waarbij leefbaarheid en duurzaamheid en verbondenheid met de bewoners centraal staan.

 

Vaarexcursie

Na deze presentaties vertrok de vaarexcursie, waarbij de deelnemers kennismaakten met het prachtige nationale park. Op de fluisterboot vertelde Egbert Beens, boswachter van Nationaal Park Weerribben-Wieden, meer over het gebied, de bewoners en toerismemanagement. Ondertussen was er veel tijd voor discussie, hebben de leden de trillingen van trilveen in levenden lijve mogen ervaren en er was tijd voor lunch.

Aansluitend lichtte Marieke Bosch (ministerie van LNV) het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) toe en Sander Pereboom (LTO Noord) vertelde meer over de dilemma’s die zich voor de landbouw voordoen in het gebied, met betrekking tot de natuur- en klimaatopgaven. Wat Sander vooral aangaf, was dat boeren zeker aan biodiversiteit willen werken, maar graag zouden weten hoe – er is behoefte aan handvaten voor het verbeteren van biodiversiteit op hun landbouwgebied.

We kijken als werkgroep terug op een geslaagde, inspirerende dag, waarbij we veel kennis hebben opgedaan die we binnen de werkgroep verder kunnen inzetten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of de werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.