Skip to main content

Deltaplan publiceert ‘praatplaat’ over positieve impact van bloemenweiden in buurten

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een ‘praatplaat’ over de positieve invloed van bloemenweiden in buurten ontwikkeld. Deze kleurrijke infographic vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek ‘Bloemrijke Gemeenten’ van het Deltaplan en partner Alexander Impact samen. De plaat geeft inzicht in de impact van bloemenweiden op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Zo wil het Deltaplan lokale initiatiefnemers helpen om in gesprek te gaan met gemeenten over de meerwaarde van bloemenweiden.

De behoefte aan groen groeit, ook in de bebouwde omgeving. Het Deltaplan merkt dat er steeds meer enthousiasme is bij buurtbewoners om hier zelf mee aan de slag te gaan. De meest genoemde argumenten zijn het aanzien van de buurt, sociale cohesie en biodiversiteit. En met goede reden: het veranderende klimaat zorgt voor hittestress in steden en wateroverlast terwijl biodiversiteit juist bijdraagt onze gezondheid, voedselvoorziening, een mooie buurt en bescherming tegen het veranderende klimaat.

 

Overzichtelijke kosten en baten

Voor het zover is, vraagt het vervangen van betegeling of gras voor bloemenweiden een investering. En op het moment dat de investering gedaan moet worden, is het vaak nog onduidelijk wat het precies oplevert, en of het de moeite en kosten waard is. Met het onderzoek én de praatplaat is een overzicht gecreëerd van enerzijds de kosten en anderzijds de impact van de aanleg en het onderhoud van bloemenweiden. Zo kan er door lokale initiatiefnemers en gemeenten een goed onderbouwd gesprek worden gevoerd over het ‘hoe, wat en waarom’ van het aanleggen van bloemenweiden.

Download de praatplaat

Download hier het onderzoek

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de praatplaat of het onderzoek ‘Bloemrijke Gemeenten’? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.