Skip to main content

Innovatiefonds: op bezoek bij project Duizend Bloemen

Op de foto: Fransjan de Waard, initiatiefnemer van het project Duizend Bloemen

 

De wereld mag wel een stukje groener. En dan kun je natuurlijk het beste beginnen in je eigen omgeving. Samen met de inwoners van Olst-Wijhe zet het project Duizend Bloemen zich daarom in voor de biodiversiteit in de buurt. Mensen die hier wonen, werken en recreëren worden allemaal betrokken. En het blijkt eigenlijk best simpel om iets voor de biodiversiteit te doen.

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Initiatiefnemer, Fransjan de Waard, heeft al van jongs af aan een hart voor de natuur. Daarom wil hij dan ook graag iets doen voor de natuur in zijn eigen omgeving. Al vanaf 2016 zet hij zich samen met Stichting Eetbaar Olst-Wijhe in voor lokaal voedsel. Nu is ook biodiversiteit hoog op de agenda komen te staan. Met het project Duizend Bloemen hebben ze daarom een groen lint aangelegd met inheemse bloemen, struiken en fruitbomen. Dit deden ze niet alleen, maar samen met inwoners en vrijwilligers. Zo wordt iedereen een stukje bewuster en meer betrokken bij zijn omgeving. “Mensen die hier lopen zien dit en leren er wat van en die doen waarschijnlijk mee, zo kun je met elkaar zorgen dat groen deel is van onze omgeving en ons leven.” Zo zie je maar weer dat het helemaal niet zo moeilijk is om iets voor de natuur te doen!

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Fransjan de Waard via eetbaarolstwijhe@gmail.com.