Skip to main content

Bureau Waardenburg publiceert inspiratieboek ‘Biodiversiteit op bedrijventerreinen’

Nederland telt zo’n vierduizend bedrijventerreinen, gezamenlijk goed voor een gebied van 1.100 vierkante kilometer Zo’n 99% van deze bedrijventerreinen is sterk versteend en dat geeft problemen door hitte, wateroverlast en droogte. Onze partner Bureau Waardenburg wil daar iets aan doen en biedt inspiratie met een beeldend boekwerk vol ideeën voor biodiversiteit op grootschalige bedrijfslocaties.

 

Kansen voor groen

Verdozing en vergrijzing van het landschap ligt op de loer, maar door in het ontwerp van bedrijventerreinen rekening te houden met de behoeften van de lokale natuur is er veel te winnen volgens Bureau Waardenburg. Door biodiversiteit vanaf het begin van de planvorming mee te nemen ontstaan er kansen voor versterking van biodiversiteit en leefbaarheid, zelfs op grootschalige bedrijfsterreinen.

 

Natuur houdt zich niet aan grenzen

Het advies van Bureau Waardenburg: bundel alle ruimte voor groen en water en zorg ervoor dat deze niet doorkruist wordt door infrastructuur. Laat de ‘representatieve voortuin’ van de bedrijven vervallen, zodat er ruimte vrij komt om aan de niet-logistieke kant op de bedrijfskavel de biodiversiteit te bevorderen, aansluitend aan de gebundelde groene ruimte. De natuur houdt zich niet aan eigendomsgrenzen, dus publieke en private buitenruimte bepalen tezamen de biodiversiteit.

 

Case Oostpolder – specifieke wensen biodiversiteit

Het inspiratieboek ‘Biodiversiteit op bedrijventerreinen’ is toepasbaar voor alle bedrijventerreinen in de ontwikkelfase. In het boek is een case over een bedrijventerrein in de Oostpolder opgenomen. De Oostpolder ligt naast de Eemshaven, hier wordt ontwikkeld met zeer grote bedrijven en de provincie Groningen heeft hier hoge duurzaamheidsambities. Omdat er 21 windturbines in het gebied staan, gelden hier speciale randvoorwaarden, zowel voor het grondgebruik als voor de te bevorderen biodiversiteit. Door werkelijk ruimte te bieden aan biodiversiteit en daar ook recreanten in te verwelkomen, worden kansen verzilverd om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Zo wordt een groen bedrijventerrein een fijne plek voor mens én dier.

Download hier de inspiratiegids

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Mascha Visser via m.m.visser@buwa.nl.

 

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds voor creatieve industrie.