Naar een praktijknetwerk over samenwerken in gebiedsprocessen

In gebiedsprocessen wordt bijna altijd samengewerkt tussen meerdere partijen. Deze samenwerking is cruciaal voor het slagen van een gebiedsproces. Kennis over samenwerken kan er aan bijdragen dat processen succesvoller verlopen. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat een training en praktijknetwerk opzetten om  kennis over dit onderwerp te delen.

 

De werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking besprak in januari over dit idee. De werkgroep reageerde enthousiast. Basis voor het netwerk is de kennis over samenwerkingen (samenwerkingstypologie) die is ontwikkeld onder de vlag van LIFE-IP Deltanatuur. Met deze kennis kunnen bestaande samenwerkingen verbeterd worden en wordt een handvat geboden aan nieuwe samenwerkingen die passen bij de opgave in een gebied.

De komende maand worden de kaders voor het netwerk verder uitgewerkt; daarna start de werving en selectie van deelnemers voor de eerste training. Na die training krijgen deelnemers de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten zodat mensen van elkaars ervaring gebruik kunnen maken. Gaandeweg kunnen meer groepen starten met een training.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.