Skip to main content

Terugblik op Kennissessie ‘Gedragsverandering & Biodiversiteit’

Op woensdag 14 september vond de kennissessie ‘Gedragsverandering & Biodiversiteit’ plaats bij Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden in Friesland. De kennissessie was een initiatief van de werkgroep Draagvlak en gedeelde waarden. Het doel: samen kennis opdoen over gedragsverandering, om zo als partners en supporters mensen te kunnen activeren om met biodiversiteitsherstel aan de slag te gaan. Communicatiespecialisten uit allerlei soorten organisaties, van overheden en bedrijfsleven tot boerenorganisaties en kennisinstellingen, waren aanwezig.

 

Gedragsverandering voor biodiversiteit

De middag begon met een training van Nick van Gaalen, strategisch adviseur gedragsverandering en communicatie, eigenaar van Boost Behaviour en voormalig adviseur bij de Rijksoverheid bij de Dienst Publiek en Communicatie. Nick nam de groep mee langs verschillende theorieën, onderzoeken en verrassende feiten op het gebied van gedragsverandering. Het toepassen van deze kennis is belangrijk, omdat bij het bewegen tot biodiversiteitsherstel gedragsverandering nodig is. De groep werd voorzien van handige theorie en praktische tools zoals CASI, om hiermee hun voordeel te doen binnen de eigen organisatie.

Wil je sparren over een gedragsvraagstuk? Stuur dan een mail naar Nick van Gaalen via nick@boostbehaviour.nl.

  

Aan de slag met CASI

Na het plenaire gedeelte ging de groep in subgroepjes met een casus uit de praktijk aan de slag. De zojuist gedeelde theorie werd hiermee ingezet voor de praktijk. In de subgroepen werkten mensen van natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden via de CASI-methode samen om een activerende campagne voor herstel van biodiversiteit bij mensen in hun eigen omgeving te ontwikkelen.

 

Rondleiding bij Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden

De kennissessie vond plaats in het vergaderlokaal van Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden. Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, inheemse planten en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Jasper Helmantel, eigenaar van Cruydt-Hoeck en lid van de werkgroep, gaf een rondleiding over het biodiverse terrein. De rondleiding begon met een pleidooi van Jasper om niet alleen te praten over biodiversiteitsherstel, maar ook meer te doén. Vervolgens werd de groep meegenomen over het terrein, langs diverse bedden met allerlei inheemse, biologische soorten en door de fabriek waar de geoogste zaden worden verwerkt. Het oogsten van zaden, sorteren en inpakken gebeurt met passie voor biodiversiteit en op ecologische wijze. De zaden waarmee Cruydt-Hoeck kweekt worden – veelal handmatig – in allerlei (natuur)gebieden in en rondom Nederland geoogst.

  

Samen zaaien

Na de rondleiding was het tijd om samen aan de slag te gaan. Jasper had een aantal zaaivelden voorbereid, die de groep met verschillende inheemse mengsels mocht inzaaien. Ook vertelde Jasper over verschillende zaaitechnieken die zorgen voor een beter en kleurrijker eindresultaat. Hiermee bracht de groep de belangrijkste les van de dag meteen in de praktijk: niet alleen praten en plannen maken, maar ook doen!

 

Meer weten?

Meer weten over deze bijeenkomst of de werkgroep Draagvlak en gedeelde waarden? Stuur dan een mail naar Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl.