Update publiekscampagne Maak Grijs Groener

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceerde in oktober vorig jaar de publiekscampagne Maak Grijs Groener. Het doel van de campagne is om bewustzijn te creëren over het belang van biodiversiteit én te laten zien wat je als burger zelf kunt bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Het actief betrekken van Nederlanders bij biodiversiteitsherstel is cruciaal voor onze aanpak. Iedereen, van burger en onderzoeker tot boer en bedrijfsleven, kan het verschil maken. Juist door met elkaar samen te werken.

 

Bekend maakt bemind

Bij de start van de campagne lieten wij een onderzoek uitvoeren naar de bekendheid van het begrip biodiversiteit. Daaruit bleek dat slechts een derde (37%) wist waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Na onderzoek begin dit jaar bleek dat dit aantal is gestegen tot 46%. Ook is het aantal Nederlanders dat weet wat te doen voor biodiversiteitherstel gestegen van 26% naar 29%. Deze resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn, maar dat er nog veel kansen liggen als het gaat om bewustzijn en activatie. Juist omdat uit de onderzoeken blijkt dat wanneer mensen weten wat biodiversiteit is, ze iets willen doen om het te beschermen.

 

Maak Grijs Groener in het najaar

Daarom hebben wij ook dit najaar campagne gevoerd met Maak Grijs Groener. Juist in dit seizoen zijn er veel mogelijkheden om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel. In de maand oktober werkten we samen met De Maand van het Vergeten Plantseizoen en inspireerden we mensen om juist in het najaar grijs groener te maken. Via een social media campagne in oktober en november deelden we laagdrempelige tips, passend bij onze doelgroep. Tips zoals ‘maak rommelhoekjes in je tuin’ en ‘hang een insectenhotel op’.

 

Samen aan de slag in 2022

Ook in het nieuwe jaar blijven we onze boodschap uitdragen, maar richten we ons meer op het sámen voor biodiversiteit. We willen mensen in beeld brengen die al aan de slag zijn, om zo anderen te inspireren ook aan de slag te gaan. Succesvolle elementen van Maak Grijs Groener, zoals de visuele stijl, positieve tone of voice en de laagdrempeligheid, blijven de kern van de campagne.

Ook blijft er een belangrijke rol voor de Biodiversiteitswijzer. Deze wijzer geeft tips op maat en spoort mensen aan tot actie. Van samen tegels verwijderen en een buurtplantsoen aanleggen tot het ophangen van nestkasten en het zaaien van inheemse bloemen: alle bee(s)tjes helpen om samen grijs groener te maken.

We zullen komend jaar onze boodschap voor een groener Nederland uitdragen via landelijke media, social media, (online) acties en natuurlijk de campagnewebsite www.maakgrijsgroener.nl. Maar ook nu al kun je meedoen met Maak Grijs Groener. In de onderstaande toolkit vind je de campagnematerialen van dit jaar (volgend jaar delen we een nieuwe toolkit), waarmee je anderen inspireert om grijs groener te maken.

Download toolkit Maak Grijs Groener

 

Meer weten?

Heb je vragen over Maak Grijs Groener of heb je tips om toe te voegen aan de Biodiversiteitswijzer? Neem dan contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl