Skip to main content

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Hoeksche Waard Zoemt

Op de foto: Joost Kievit, initiatiefnemer van het project Hoeksche Waard Zoemt.

In het project Hoeksche Waard Zoemt hebben natuurorganisaties, overheidsinstanties, landbouworganisaties, imkers en inwoners de handen ineengeslagen om de biodiversiteit in de omgeving te herstellen. Vanaf oktober 2020 zijn ze bezig geweest met het aanleggen van ecologische verbindingszones tussen verscheidene kleine natuurgebieden. Wel 50 bomen en 1000 struiken werden aangeplant! Dit heeft planten- en diersoorten de kans gegeven om zich te verspreiden naar minder natuurrijke gebieden. Het enthousiasme en de inzet van de diverse betrokken organisaties heeft geleid tot een succesvolle samenwerking. Daarmee zal er in de toekomst op verscheidene fronten nóg meer worden gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit.

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Verbinden voor biodiversiteit

De initiatiefnemer van het project, Joost Kievit, neemt ons mee naar één van de vele kleine natuurgebieden in de Hoeksche Waard. "We hebben deze gebieden tijdens het project verbonden met wegbermen zodat diersoorten vanuit die gebiedjes ook kunnen verhuizen naar andere plekken.” Ook bestaande natuurgebiedjes langs kreken en biologische boerderijen werden in de verbindingen opgenomen. Het resulteert in een enorme rijkheid aan planten en insectensoorten. Ook zeldzame soorten zoals de wilde orchidee laten zich zien. Een goed voorbeeld hoe herstel op de vierkante meter al effect kan hebben. Naast de directe meerwaarde voor biodiversiteit, heeft het project ook geleid tot een sterkere samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties. Het laat zien hoe je met de verschillende visies en belangen toch samen iets voor biodiversiteit kan doen.

 

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Joost Kievit via kievitjoost@gmail.com.