Skip to main content

Regionale bijenlandschappen voor meer biodiversiteit

Waarom hebben we een bijenlandschap hard nodig in Nederland? En waaruit bestaat een geschikt landschap? Sabine van Rooij, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, gaf tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking op 19 april 2022 antwoord op deze vragen. Ze presenteerde de ‘Routekaart Bijenlandschap’ en vertelde wat er van belang is bij de inrichting voor zo’n landschap voor bestuivers. Met als uiteindelijke doel: het herstellen en behouden van biodiversiteit.

 

Bed & breakfast voor bijen

Bestuivers hebben behoefte aan een geschikt landschap, niet aan een geschikte plek. Het landschap verbeteren voor bestuivers wordt daarom het bijenlandschap genoemd.  In een bijenlandschap komen bed & breakfast gebieden voor, aangezien bestuivers nestelplekken en voedsel nodig hebben. Bij-tankstations worden geïntegreerd om te fungeren als overbruggingen in een intensief gebruikt landschap.

Verder is een bijenlandschap ook een netwerk van een diversiteit aan partijen die samenwerken, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennispartijen.

 

Biodiversiteit neemt toe

Monitoring op circa 50 locaties in het bijenlandschap laat zien dat, na acht jaar bijenlandschap, de soortenrijkdom, het soortenaantal en het gemiddeld aantal soorten per locatie zijn toegenomen.

Om netwerken kennis te geven van hoe ze ook aan de slag kunnen gaan met een bijenlandschap, is de toolbox hulpvoorbestuivers.nl ontworpen. Deze toolbox helpt netwerken aan de beste informatiebronnen, geeft tips en advies voor de soort locatie en biedt hulpmiddelen voor samenwerking.

Ga naar de toolbox

 

Routekaart Bijenlandschap

Verder is er een routekaart gemaakt, die in één sheet samenvat wat er allemaal geleerd is van al bestaande netwerken. Op deze manier krijgen beginnende netwerken gelijk inzicht in waar ze aan kunnen denken tijdens het opstarten van een netwerk. De sheet bestaat uit vier ‘schaakborden’: sociaal netwerk; inspiratie en leren; ecologisch netwerk; en kosten en meerwaarde. Het is handig om alle vier de ‘schaakborden’ in de gaten te houden, zodat men niet gaat achterlopen op één van de ‘schaakborden’ en daar later problemen mee krijgt. Ieder ‘schaakbord’ is ingedeeld in vier fasen: voorbereiding; netwerkvorming; planvorming; en uitvoering. Per fase wordt laten zien wat er gedaan kan worden om een bijenlandschap te bereiken.

 

Reacties vanuit de werkgroep

De reacties op dit bijenlandschap zijn vanuit de werkgroep erg positief. Er wordt besproken dat andere aspecten buiten biodiversiteit, dus bijvoorbeeld wilde plaag onderdrukking, ook meegenomen kunnen worden wanneer het bijenlandschap gepresenteerd wordt. Op deze manier wordt het nog interessanter voor een breder publiek.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.