Voortgangsrapportages gepubliceerd over uitvoering partnercommitments Deltaplan

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich samen met haar partners in om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. Van onze partners vragen wij een concreet commitment dat bijdraagt aan een of meerdere succesfactoren van het Deltaplan.

 

In het afgelopen jaar hebben de partners van het Deltaplan, die vóór augustus 2020 zijn aangesloten, gerapporteerd over de uitvoering van hun commitments voor biodiversiteitsherstel.

 

 

Bijeenkomst 8 april

Uit de rapportages blijkt dat door de partners serieus wordt gewerkt aan de uitvoering van hun commitment. Tegelijkertijd constateren we dat er in veel gevallen nog meer nodig is. Dit wordt ook door de betrokken partners onderschreven.  Alle partners van het Deltaplan worden daarom uitgenodigd voor een (fysieke) bijeenkomst op 8 april a.s. om met elkaar kritisch te reflecteren op de uitvoering van de commitments en ook in gesprek te gaan over hoe we door nog betere samenwerking de volgende stap kunnen zetten naar het bevorderen van biodiversiteit.

Het Deltaplan vraagt al haar partners een concreet commitment af te geven voor biodiversiteitsherstel. Dit commitment wordt, voordat een organisatie wordt toegelaten als partner, getoetst door het bestuur van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Alle partners rapporteren vervolgens periodiek over de uitvoering van het afgegeven commitment.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de voortgangsrapportages of het partnerschap? Neem dan contact op via info@samenvoorbiodiversiteit.nl.