Skip to main content

Met meer dan 100 partners aan de slag voor biodiversiteit

Terugblik op Partnerdag ‘Samen meer doen voor biodiversiteit’

 

Op dinsdag 26 april was het eindelijk zover: na een lange reeks van online bijeenkomsten vanwege Covid-19 konden de partners en supporters van het Deltaplan elkaar eindelijk weer face-to-face ontmoeten.  De bijeenkomst stond in het teken van de uitvoering van de commitments van de partners. 

 

Louise Vet, voorzitter van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, gaf aan dat uit de rapportages van de partners blijkt dat er ontzettend veel gebeurt als het gaat om projecten, ontwikkelen van instrumenten en onderzoek om biodiversiteit te bevorderen. Ook zijn diverse partners zeer actief op het gebied van bewustwording en activatie van burgers. Concrete verankering van bevordering van biodiversiteit in de bedrijfsvoering en het belonen van biodivers ondernemen ontbreekt echter nog veelal. Dat zijn belangrijke volgende stappen die gezet moeten worden.

Binnen het Deltaplan wordt er hard gewerkt aan een nieuwe ronde van het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, het opzetten van een trainings- en praktijknetwerk voor gebiedsgerichte samenwerking, fase 2 van de publiekscampagne Maak Grijs Groener, de ontwikkeling van KPI's voor openbare ruimte en natuur en de uitwerking van het Aanvalsplan Landschapselementen. Ook is onlangs de Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteitsherstel gelanceerd. 

 

Uitreiking partnercertificaat aan nieuwe partners

Tijdens de Partnerdag was er ook weer ruimte voor een feestelijk moment: de uitreiking van de partnercertificaten aan de nieuwste partners van het Deltaplan. Ook aan partners die tijdens Covid-19 nog geen fysiek certificaat hadden ontvangen, overhandigde Louise Vet een certificaat van partnerschap. Met inmiddels meer dan 100 partners werken we hard aan onze missie: biodiversiteitsverlies omzetten naar biodiversiteitsherstel.

 

Commitments uitgelicht

Mascha Visser, landschapsarchitect en projectleider bij Bureau Waardenburg, lichtte de uitvoering van het commitment van het bureau toe. Waardenburg is onder andere bezig met de ontwikkeling van een levende kade, vergroening van bedrijventerreinen en de landschappelijke inpassing van hoogspanningsstations. Ook maakt Waardenburg biodiversiteitsplannen en inspiratieboeken over biodiversiteit voor specifieke regio’s en bedrijventerreinen. De ambitie van Bureau Waardenburg is om de komende jaren met grote energie door te gaan met haar huidige werkzaamheden waarin de waarde van natuur en biodiversiteit centraal staat.

Francisca Demmendal-Wit, onderzoeker bij Naturalis en trekker van LIFE IP All4Biodiversity, presenteerde het commitment van Naturalis aan de hand van een recent project. In samenwerking met Stedin en Groene Netten ontwikkelde Naturalis een poster waarin infranatuurmaatregelen voor biodiversiteit zijn weergegeven inclusief de impact op biodiversiteit per maatregel. Daarnaast lichtte Francisca toe welke rol Naturalis heeft in de ontwikkeling van de Basiskwaliteit Natuur en hoe dit in Nederland op allerlei plaatsen toegepast kan worden. Naturalis is ook zeer betrokken bij het EU-programma LIFE-IP All4Biodiversity om de biodiversiteit in en om natuurgebieden te versterken.

Ruud Tijssens, bestuurslid van het Deltaplan en Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm, legde uit dat de stap vooruit op het gebied van biodiversiteit mainstream moet worden en dat Agrifirm werkt aan do good en do no harm. Dat doet het bedrijf o.a. via projecten op het gebied van agroforestry, het organiseren van kennissessies over bodem en via haar advisering over geïntegreerde teelten. Bij haar adviezen is de CLM milieumeetlat over de impact van gewasbescherming van belang, zodat aan de keukentafel het gesprek met ondernemers over alternatieven gevoerd kan worden. Hiervoor is meer kennis nodig, maar ook regelgeving kan hierbij ondersteunen. Agrifirm pleit voor het gebruik van doelvoorschriften die leiden tot meer handelingsperspectief voor boeren en telers.

Over 5 jaar wil het bedrijf de verkoop van groene gewasbeschermingsmiddelen fors hebben uitgebreid en die van traditionele middelen verlaagd, adviestools voor duurzame teelten sterk hebben uitgebreid en substantieel bijdragen aan het vergroten van de natuurlijke weerbaarheid van gewassen. Deze vernieuwingen moeten dan standaard onderdeel zijn van de bedrijfsvoering.

 

Lancering Toolbox voor Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers. In de ‘Toolbox voor Biodiversiteit’, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen die handelingsperspectief bieden voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteitsherstel.

Deze Toolbox voor Biodiversiteit werd tijdens de Partnerdag gelanceerd door Els Huizing, projectmedewerker van het Deltaplan, en Rob van Genderen, hoofdredacteur van Groen Kennisnet. Els lichtte de aanleiding en het doel van de ontwikkeling van de toolbox biodiversiteit toe. De toolbox moet handelingsperspectief bieden rondom biodiversiteitsherstel bevorderen aan boeren en telers, overheden, bedrijven en burgers. Daarnaast biedt de toolbox een overzicht van tools en praktijkvoorbeelden op het gebied van biodiversiteitsherstel. Daarbij is de oproep om informatie, tools en praktijkvoorbeelden voor in de toolbox te delen. Op dinsdag 21 juni a.s. vindt er een webinar plaats om verdere uitleg over de toolbox te geven.

Ga naar de toolbox

 

Workshops

Belonen voor biodivers ondernemen op basis van meetbare prestaties
Ingrid van Huizen, voorzitter van Stichting Biodiversiteitsmonitor, gaf een presentatie over de toepassing van de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij (BMM) in de praktijk. Jeen Nijboer, themamanager Duurzaamheid Food & Agri bij Rabobank, gaf een presentatie over het belonen van boeren op basis van KPI’s uit de biodiversiteitsmonitor. 

Meer lezen?

 

Bewustwording en activatie van burgers
Carla Kivits, communicatieadviseur en nauw betrokken bij Maak Grijs Groener, gaf een presentatie over fase 2 van de publiekscampagne Maak Grijs Groener van het Deltaplan en de manier waarop partners kunnen bijdragen aan het uitdragen van deze campagne. Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN Natuureducatie, gaf een presentatie over de activiteiten van IVN op het gebied van bewustwording en activatie van burgers.

Meer lezen?

 

De verankering van biodiversiteit binnen je organisatie
Simone Sauren, projectleider en ontwikkelaar bij onderwijsinstelling Yuverta, gaf een presentatie over het biodiversiteitsplan van Yuverta en de integratie van biodiversiteit in het onderwijs. Martin van den Hoorn, stadsecoloog bij Gemeente Den Haag, gaf een presentatie over de Nota Stadsnatuur en de integratie van biodiversiteit in het beleid van de gemeente Den Haag. Bart Specken, coördinator Biodiversiteit bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gaf een presentatie over het biodiversiteitsplan van het waterschap en de activiteiten die in dat kader worden uitgevoer

Meer lezen?